การขอบัตร ARC [Alien resident certificate] หรือบัตรกาม่า

การขอบัตร ARC [Alien resident certificate] หรือบัตรกาม่า

การขอบัตร ARC [Alien resident certificate] หรือบัตรกาม่า

หลังจากที่ได้วีซ่าคู่สมรสเรียบร้อยและบินมาไต้หวันเรียบร้อยแล้ว ทางคู่สมรสฝ่ายไทย ต้องรีบดำเนินการเพื่อขอบัตร ARC (Alien resident certificate) หรือบัตรกาม่า ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้แทนบัตรประชาชนของคนต่างชาตินั่นเองค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกใบคำร้อง Application form
 2. เอกสารทั้งหมดที่ได้รับรองจาก “สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย”
 3. Passport ฝ่ายไทย และสำเนา
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว
 5. ค่าใช้จ่าย 3,200 NTD

 

** หากที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่มีชื่อเราอยู่ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าบ้าน เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจบ้านตามที่อยู่ที่เราแจ้งไว้ค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจดทะเบียนสมรสมาอยู่จริงๆ โดยระยะเวลาที่ยื่นคำร้อง จนถึงได้บัตร ARC ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนค่ะ

โดยหากเจ้าหน้าที่มาตรวจบ้านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้เราไปรับบัตร ARC ได้ โดยเราต้องเตรียมใบเสร็จและ Passport ของเราไปเพื่อยื่นขอรับบัตร ARC ด้วยค่ะ

โดยในปีแรกบัตร ARC จะมีอายุ 1 ปีค่ะ

การต่ออายุบัตร ARC

ในกรณีที่คู่สมรสต่างชาติต้องการจะพำนักอาศัยในไต้หวันต่อไป ควรยื่นเรื่องต่ออายุบัตรกาม่า (ARC) ก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบคำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง
 3. บัตร ARC
 4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของคู่สมรสชาวไต้หวัน

หากลืมต่ออายุบัตร ARC จะมีผลอย่างไร?

หากใบ ARC หมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ครบ 30 วัน บัตร ARC นั้นยังคงถือว่ามีอายุอยู่ เมื่อถูกปรับแล้วก็สามารถขอต่ออายุได้

การปรับในกรณีบัตร ARC หมดอายุ

 1. หมดอายุ ไม่เกิน 10 วัน ?? ปรับ $2,000
 2. หมดอายุตั้งแต่ 11 – 30 วัน ?? ปรับ $4,000
 3. หมดอายุตั้งแต่ 31 – 60 วัน ?? ปรับ $6,000
 4. หมดอายุตั้งแต่ 61 – 90 วัน ?? ปรับ $8,000
 5. หมดอายุตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ?? ปรับ $10,000
Scroll to Top