การจดทะเบียนสมรส

泰國結婚

การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่สมรสชาวไต้หวันและชาวไทย

 

ความสัมพันธ์จากความคุ้นเคย ความรักไปจนถึงการแต่งงาน จะต้องผ่านความพยายามและความยากลำบาก

และยิ่งถ้าหากเป็นคู่รักชาวต่างชาติ ความยากลำบากในการสมรสระหว่างสองประเทศที่แตกต่างกันย่อมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ดังนั้นการวางแผนและตัดสินใจจดทะเบียนกับคู่สมรสสัญชาติไทยนั้น จะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการทำการบ้านและการเตรียมการข้อมูลต่างๆ

ซึ่งวิธีการและคำอธิบายต่าง ๆ ที่เขียนบนอินเทอร์เน็ตนั้นล้วนแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคู่มี condition ที่แตกต่างกัน

AK จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่สมรสไต้หวันและไทยได้ง่ายขึ้น

ในการแต่งงานกับคู่สมรสสัญชาติไทยจะเสร็จสมบูรณ์ได้นั้น ก่อนอื่นจะต้องยืนยันสถานะปัจจุบันของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายว่ามีสถานะโสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสมรสซ้อน อีกทั้งยังต้องให้กระทรวงการต่างประเทศทำการรับรองเอกสารให้มีผลทางกฎหมายก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสได้

เนื่องจากมีสาเหตุต่างๆ เช่น การรักษาความมั่นคงของชาติ การป้องกันการค้ามนุษย์ และการป้องกันการแต่งงานเท็จ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสัมภาษณ์แต่งงาน หลังจากผ่านสัมภาษณ์แต่งงานแล้วจึงจะสามารถทำการจดทะเบียนสมรสในไต้หวันให้เสร็จสมบูรณ์ได้ และคู่สมรสฝ่ายไทยก็จะสามารถยื่นขอและถือวีซ่าคู่สมรสเข้ามายังไต้หวันได้

  1. ขั้นตอนการดำเนินการ
  2. รายละเอียดที่ต้องเตรียมการก่อนออกเดินทาง
  3. ขั้นตอนในประเทศไทย
  4. ขั้นตอนในประเทศไต้หวัน
  5. ขั้นตอนและสิ่งที่ควรรู้ในการมอบหมายให้ดำเนินการแทน

1.ขั้นตอนการดำเนินการ

 

 

2.รายละเอียดที่ต้องจัดเตรียมก่อนออกเดินทาง

 

 

3.ขั้นตอนในประเทศไทย

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดของ AK

ก่อนการดำเนินการ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมายตามภาษาประจำชาติ ติดต่อแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับ

การเตรียมการเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากเราเข้าใจว่าเวลาของลูกค้านั้นมีค่าเพียงใด บางท่านต้องลากิจเพื่อเดินทางมาดำเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ดังนั้นในการดำเนินการกับเรา เพียงแค่ลูกค้าทั้งสองฝ่ายต้องไปยังสถานที่ที่กำหนดตามเวลานัดหมายเพียงเท่านั้น ส่วนการดำเนินการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสาร การแปลหรือการรับรองเอกสารข้างต้น AK จะบริการให้ลูกค้าจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาอยู่กับคู่สมรสของท่านอย่างคุ้มค่า และหากเมื่อใดที่ลูกค้ามีคำถามหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ อันเนื่องมาจากความไม่คุ้นเคยในการใช้ชีวิต ทีมงาน AK ที่มีทักษะทั้งทางด้านภาษาจีน ไทยและอังกฤษ จะช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหา หรือถ้าหากลูกค้าถามคำถามไปยังฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์  AK ก็จะตอบกลับในทันที

โดยหลังจากที่ทำการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเสร็จสิ้น AK สามารถช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าระยะสั้นให้แก่คู่สมรสฝ่ายไทย เพื่อที่จะให้คู่สมรสฝ่ายไทยได้มาทดลองหรือใช้ชีวิตที่ไต้หวันล่วงหน้าและเพื่อเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกัน

และในการสัมภาษณ์แต่งงาน ก่อนการสัมภาษณ์ ทาง AK จะให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์ หัวข้อคำถามสัมภาษณ์ วิธีการ

เตรียมข้อมูลและทำการฝึกการจำลองสัมภาษณ์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจสถานการณ์การสัมภาษณ์และข้อควรระวังล่วงหน้า

4.ขั้นตอนในประเทศไต้หวัน

 

 

หลังจากผ่านการสัมภาษณ์แต่งงานในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทาง AK จะดำเนินการรับรองเอกสารที่สถานทูตไต้หวัน และเมื่อได้รับเอกสารการแต่งงานจากฝ่ายไทยเรียบร้อยแล้วแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปลของ AK จะบริการแปลเอกสารเป็นภาษาจีนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนสมรสในไต้หวันให้เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยเหลือจัดการกับปัญหาที่ลูกค้าพบเจอในไต้หวันและการยื่นขอบัตรกาม่า (Alien Resident Card – ARC) ของคู่สมรสฝ่ายไทยในขั้นตอนถัดไป

5.ขั้นตอนและสิ่งที่ควรรู้ในการมอบหมายให้ดำเนินการแทน

 

อันดับแรก ลูกค้าสามารถสอบถามทางช่องทางออนไลน์หรือทาง LINE โดยฝ่ายบริการลูกค้าของ AK จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้าและคู่สมรส เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่

และหากลูกค้ายืนยันที่จะมอบหมายให้ทาง AK ช่วยดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ ทางเราจะช่วยจัดการและวางแผนตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

พร้อมทั้งจัดทำสัญญา และรายละเอียดการให้บริการโดยรับประกันสิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

จากนั้น AK จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแต่ละฝ่ายดำเนินการติดต่อลูกค้าและคู่สมรส เพื่อเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการ

 

Scroll to Top