การจดทะเบียนหย่า

離婚

การจดทะเบียนหย่า

ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าของคู่สมรสชาวไต้หวันและชาวไทย

เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสไทย-ไต้หวันต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศ เช่น การรับรองการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย การรับรองการจดทะเบียนสมรสในไต้หวัน สิทธิของการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไต้หวัน เป็นต้น

และหากทางคู่สมรสต้องการดำเนินการหย่าก็เช่นกัน การจดทะเบียนหย่าต้องดำเนินการหย่าทั้งในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน การหย่าจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์

ทาง AK Marriage สามารถช่วยดำเนินการหย่าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาทำเรื่องในอีกประเทศนึงได้ เช่น การดำเนินการด้านเอกสาร และขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายของลูกค้าหากต้องเดินทางมาทำเรื่องด้วยตนเอง

เช่น หลังจากที่ทำการหย่าในประเทศไต้หวันหรือในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการหย่าในขั้นตอนต่อไปที่ประเทศไทยหรือประเทศไต้หวันควรดำเนินการอย่างไร?

  1. 1.ขั้นตอนการมอบหมายให้ดำเนินการด้านเอกสาร
  2. 2.การจัดเตรียมเอกสาร
  3. 3.ขั้นตอนและสิ่งที่ควรรู้ในการมอบหมายให้ดำเนินการแทน

1.ขั้นตอนการมอบหมายให้ดำเนินการด้านเอกสาร

 

 

 

2.การจัดเตรียมเอกสาร

 

 

3.ขั้นตอนและสิ่งที่ควรรู้ในการมอบหมายให้ดำเนินการแทน

หากทั้งสองฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจที่จะดำเนินการหย่า คุณสามารถสอบถามทางออนไลน์หรือทาง LINE

ฝ่ายบริการลูกค้าของ AK เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง โดย AK จะดำเนินการวางแผนให้คุณอย่างละเอียด

 

Scroll to Top