วีซ่า Non-o

วีซ่า Non-o

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกทั้งยังมีเสน่ห์ทำให้ผู้คนหลงใหล ไม่ว่าจะเป็นในด้านค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค อาหารรสเลิศนานาชนิด การบริการที่เป็นกันเอง อีกทั้งความเพลิดเพลินต่าง ๆ ที่หลากหลายล้วนมีเสน่ห์มากกว่าประเทศไต้หวันเสียอีก โดยหลังจากแต่งงานกับบุคคลสัญชาติไทย และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลงหลักปักฐานวางแผนอนาคตร่วมกันในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ในการพำนักในประเทศไทยไม่สามารถยื่นขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ได้เหมือนกับในไต้หวัน (ในกรณีสมรส) จึงสามารถพิจารณาการยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa-O สำหรับการให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย โดยสามารถขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้วีซ่าเป็น 90 วันหรือหนึ่งปี

流程:

  1. 1.การเตรียมการสำหรับวีซ่าประเภท NON-O
  2. 2.ขั้นตอนในไทย
  3. 3.นตอนและสิ่งที่ควรรู้ในการมอบหมายให้ดำเนินการแทน

1.การเตรียมการสำหรับวีซ่าประเภท NON-O

 

 

2.ขั้นตอนในไทย

 

 

3.ขั้นตอนและสิ่งที่ควรรู้ในการมอบหมายให้ดำเนินการแทน

 

 

Scroll to Top