โครงการการมอบตัว 2.0 เริ่มแล้ววันนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปลุกใจ ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด มามอบตัว

ข่าวมาจาก:移民署泰文版本網頁https://www.immigration.gov.tw/6916/6943/6970/6979/217395/

รูปภาพมาจาก:移民署中文網https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/231506/

 

สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสอู่ฮั่นลุกลามแผ่ขยายไปทั่วโลก อีกทั้งหลังจากการวินิจฉัยแน่ชัดแล้วในกรณีผู้ติดเชื้อรายที่ 32 ในไต้หวัน เป็นแรงงานต่างชาติที่ขาดการติดต่อ แรงงานต่างชาติที่ขาดการติดต่อจะกลายเป็นข้ออภิปรายปัญหาช่องโหว่งในการป้องกันโรคระบาดอย่างกว้างขวางหรือไม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แถลงว่า เพื่อร่วมมือกับนโยบายการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน โดยวันนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ผลักดัน “ โครงการ การมอบตัว ” มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติจริงคือ 3 เดือน (2020.04.01-2020.06.30) ระยะเวลารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ( 2020.03.20-2020.03.31 ) ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถใช้มาตรการลดหย่อนโทษได้ คือ ( ไม่กักขัง ไม่คุมเวลา ปรับ 2,000 ) ขอเป็นกำลังใจ ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด(รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ขาดการติดต่อ)ให้มามอบตัว โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะช่วยเหลือคุณให้ได้กลับบ้านประเทศของคุณอย่างเร็วที่สุด  เพื่อให้ความร่วมมือกับนโยบายรัฐบาลการป้องกันโรคระบาดปอดอักเสบไวรัสอู่ฮั่นซึ่งเป็นงานที่ต้องทำ ยังรวมถึงการลดจำนวนชาวต่างชาติที่อยู่ไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังมัวประวิงเวลาอยู่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ผลักดัน “ โครงการ การมอบตัว ” ขึ้นจากวันนี้ วันที่ 20 เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้ สามารถไปมอบตัวกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน “ โครงการการมอบตัว ” ผู้ที่ไปมอบตัวตามเวลาที่กำหนดนั้น นอกจากจะได้ยกเว้นการกักขังแล้วในขณะเดียวกันก็ยังยกเว้นการห้ามเข้าไต้หวันหรือระยะเวลาการไม่อนุญาตให้เข้าไต้หวันด้วย การเสียค่าปรับในการพำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนดก็ปรับในขั้นต่ำสุดคือ 2,000 เหรียญไต้หวัน เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว จะมีการผลักดันแก้ไขกฎหมายการเข้าออกประเทศและการย้ายถิ่นฐานให้สำเร็จ โดยจะศึกษาแนวปฏิบัติจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เพิ่มกฎเกณฑ์การลงโทษหนักขึ้นเกี่ยวกับการพำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ รอให้โรคระบาดปอดอักเสบไวรัสอู่ฮั่นดีขึ้นแล้ว จะเพิ่มการออกตรวจพื้นที่อย่างละเอียด ออกปฏิบัติการรุกกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วไต้หวัน  ในช่วงเวลาการป้องกันโรคระบาด ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปฎิบัติงานกำชับชาวต่างชาติ ถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคระบาดโดยผ่าน การให้คำปรึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์และอื่นๆอีกหลายช่องทาง เพื่อให้ความร่วมมือกับศูนย์บัญชาการควบคุมโรคของไต้หวันและกระทรวงแรงงาน ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความมุมานะที่จะป้องกัน กักกัน เตรียมอุปกรณ์ปกป้อง เจ้าหน้าที่ทุกท่านอย่างปลอดภัย ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด ได้สามารถเอาช่วงเวลาที่มีโครงการมอบตัวมามอบตัว และยังร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ แนะนำ เป็นกำลังใจให้แก่คนรอบข้างที่รู้จัก ซึ่งพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด ให้มามอบตัว เพื่อจะได้กลับบ้านได้เร็วขึ้น โทรสอบถามรายละเอียดโครงการการมอบตัวได้ที่สายบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 「0800-024-881」 หรือสายบริการ กระทรวงแรงงาน「1955」

Scroll to Top